Na czym polegają testy wiedzy? Kiedy jest to skuteczne narzędzie rekrutacyjne? Jak są zbudowane i czy warto z nich korzystać?

Czym są testy wiedzy zawodowej?

Są to testy, których celem jest diagnoza poziomu wiedzy zawodowej w określonym obszarze. Oceniają to, co kandydat wie (w momencie przystępowania do testu) oraz diagnozują braki wiedzowe w określonych obszarach. 

Aby lepiej zrozumieć mechanikę działania testów wiedzy i to, czym różnią się między sobą, warto sięgnąć do diagramu obrazującego  zależności między danymi, informacją a wiedzą: 

Jak widać, dopiero połączenie informacji pozwala popatrzeć na daną rzecz całościowo i wyciągnąć wnioski, które mogą przełożyć się na działanie. 

Testy wiedzy a testy informacji 

Testy wiedzy skupiają się na zbadaniu tego, jakie informacje na dany temat posiada osoba badana oraz czy na ich podstawie potrafi podjąć właściwe decyzje (czyli czy jest w stanie łączyć informacje w całość i wyciągać wnioski). 

Testy wiedzy to standardowa metoda badania uczniów i studentów w szkołach i na uczelniach, przy czym nawet pobieżna analiza pytań w takich testach wskazuje na to, że niestety częściej badane są tak naprawdę informacje posiadane przez jednostkę, a nie jej wiedza

Testy wiedzy skoncentrowane na informacjach, nie pozwalają wnioskować czy badana osoba potrafi zastosować posiadane informacje. Służą jedynie weryfikacji wiedzy encyklopedycznej. Tego, czy osoba badana zapamiętała zbiór danych. 

Testy informacji a testy wiedzy – porównanie 

O informacjeO wiedzę
Przykład pytania testowegoCo oznacza skrót ROI?

a) Zwrot z inwestycji
b) Roczne Obroty Inwestycyjne
ROI ze sprzedaży nowego produktu wyniósł -20%. Biznesowo oznacza to, że: 

a) Firma zarobiła na produkcie 
b) Firma poniosła stratę na produkcie 

Testy wiedzy i informacji – zastosowanie

W realnych sytuacjach zawodowych testy informacji przydają się jedynie w sytuacjach, kiedy faktycznie celem badania jest sprawdzenie tego, czy badany zapamiętał określone dane i potrafi je przytoczyć, wylistować. 

Test informacji dla kelnera sprawdzający to, czy zna skład każdej z potraw dostępnych w restauracji oraz alergeny wchodzące w jej skład.

Lepszym rozwiązaniem są testy wiedzy, które wymagają łączenia danych i informacji oraz rozumienia zależności między nimi. Sprawdzą się tam, gdzie chcemy sprawdzić, czy badany łączy fakty i wyciąga wnioski. Wie, co powinien zrobić. 

Test wiedzy, który sprawdzi, czy kelner w restauracji wie, żeby nie podawać deseru pecan osobie z alergią na orzechy. 

Testy wiedzy a testy kompetencji 

Test umiejętności (kompetencji) ma na celu sprawdzenie, czy osoba badana wie, jak ma zrobić daną rzecz, która najczęściej wymaga połączenia kilku informacji, wyciągnięcia wniosku i odniesienia się do konkretnej sytuacji. 

Test umiejętności praktycznych, który sprawdzi, czy kelner potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku ataku duszności lub zadławienia się klienta restauracji. 

Testy wiedzy są dość bliskie testom kompetencji, bo kompetencja to połączenie wiedzy + umiejętności + postawy. W sytuacji rekrutacji niekiedy nie ma możliwości sprawdzenia kompetencji kandydata w rzeczywistym działaniu, dlatego testy wiedzy bywają dobrą alternatywą, zwłaszcza kiedy wiedzę osadzi się w realnej sytuacji, co pozwala wnioskować na temat tego, czy kandydat ma daną umiejętność. 

Testy wiedzy a testy zdolności poznawczych 

Tak jak wspomnieliśmy, testy wiedzy informują o tym, jaki poziom wiedzy na tu i teraz ma jednostka. W przeciwieństwie do testów zdolności poznawczych (np. testu myślenia logicznego czy dbałości o szczegóły) nie ma w nich oceny potencjału kandydata. Nie można wnioskować na bazie testów wiedzy czy i kiedy kandydat będzie w stanie opanować kolejne porcje materiału. Takie wnioski pozwalają wyciągać jedynie testy zdolności poznawczych (testy kognitywne). 

Czego jeszcze testy wiedzy Ci nie powiedzą? 

Z testów wiedzy nie dowiesz się: 

  • Czy kandydat pasuje do kultury organizacji (do tego służą inne metody, np. testy dopasowania, rozmowa kwalifikacyjna, assessment center), 
  • Czy kandydat jest zmotywowany do pracy,
  • Czy będzie chciał wykorzystać posiadaną wiedzę, 
  • Czy będzie się rozwijał, czy też może spocznie na laurach. 

Testy wiedzy dla pracowników 

Poza procesem rekrutacji, testy wiedzy wykorzystuje się również w kilku innych sytuacjach w organizacji: 

  • Przy poziomowaniu wiedzy w grupie pracowników (czyli ustalaniu, kto na danym temacie zna się najlepiej i które obszary wiedzy wymagają poprawy lub wzmocnienia. Wykorzystuje się tu testy wiedzy zawodowej, testy wiedzy produktowej)
  • Podczas prowadzenia audytu wiedzy w firmie (oceny tego, jaką wiedzę ma organizacja, jak ją przechowuje oraz jak rozpowszechnia), 
  • Przy onboardingu pracowników (by sprawdzić poziom przyswojonych informacji) 
  • Przed i po szkoleniach, aby ocenić przyrost wiedzy z danego obszaru. Głównie dotyczy to szkoleń produktowych oraz instruktażowych. Przy szkoleniach kompetencji miękkich lepiej sprawdzają się testy sytuacyjne. 

Czy testy Heroify to testy wiedzy? 

Heroify przygotowuje testy kompetencji.

Nasze testy badają to, czy kandydat ma wiedzę z określonego obszaru i potrafi ją zastosować w praktyce. Nie wykonujemy pojedynczych testów, tylko stosujemy całościowe assessmenty, które pozwalają na wnioskowanie na temat umiejętności poznawczych kandydata i jego kompetencji zawodowych. 

Testy wiedzy a testy umiejętności – porównanie 

Poniżej przestawiamy porównanie pytania diagnozującego wiedze i umiejętności

Test wiedzyTest umiejętności
Przykład pytania testowegoCo można sprawdzić w raporcie Pozyskiwanie Google Analytics Universal  Skorzystaj z danych demo Universal Analytics property: Google Merchandise Store i odpowiedz na pytanie: 

Jaki procent sesji w kwietniu 2022 roku stanowiły sesje bez wyszukiwania w witrynie?
Pytanie sprawdza wiedzę na temat rodzaju raportów w narzędziu. Pytanie sprawdza to, czy potrafi skorzystać z narzędzia i uzyskać potrzebną informację

Sprawdź naszą bibliotekę testów kompetencji 

Powiązane wpisy

Copyright © 2022 Heroify. All Rights Reserved