Polityka Prywatności


Ostatnia zmiana: 28/08/2023


Niniejsza Polityka prywatności (“Polityka”) wyjaśnia praktyki zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji przez Heroify sp. z o.o. (“my”, “nas” i “nasze”). Heroify Sp. z o.o. (“Heroify”) z siedzibą pod adresem: Warszawa, ul. Padewska 23/7, 00-777 Warszawa, NIP: 5213930518, jest administratorem Państwa danych osobowych. Heroify to platforma z testami kompetencji, która pozwala klientom (“Klienci”) zlecać kandydatom lub pracownikom (“Kandydaci”) wykonywanie testów badających kompetencje, predyspozycje i umiejętności za pośrednictwem platformy. Kandydaci to osoby korzystające z platformy wyłącznie w celu wypełnienia zleconego przez Klienta testu.

O ile nie stwierdzono inaczej, niniejsza Polityka opisuje i reguluje praktyki zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji przez Heroify w odniesieniu do Państwa korzystania z naszej strony internetowej (https://heroify.co ) i usług (“Usługi”), które świadczymy i/lub hostujemy na naszych serwerach.

Zanim skorzystają Państwo lub przekażą jakiekolwiek informacje za pośrednictwem lub w związku z Usługami, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając z jakiejkolwiek części Usług, rozumieją Państwo, że Państwa informacje będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką, prosimy nie korzystać z naszych Usług.

Nasze zasady


Opracowaliśmy niniejszą Politykę, aby była zgodna z następującymi zasadami:
 • Polityka prywatności powinna być czytelna i łatwa do znalezienia.
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych powinno być maksymalnie uproszczone, aby zwiększyć bezpieczeństwo, zapewnić spójność i sprawić, że praktyki będą łatwe do zrozumienia dla użytkowników.
 • Praktyki dotyczące danych powinny spełniać rozsądne oczekiwania użytkowników.

Informacje, które zbieramy


Zbieramy informacje na wiele sposobów, w tym gdy przekazują nam Państwo informacje bezpośrednio, gdy pasywnie zbieramy informacje od Państwa, np. z Państwa przeglądarki lub urządzenia, oraz od stron trzecich.

Informacje przekazywane nam przez Państwa bezpośrednio


Będziemy zbierać wszelkie informacje, które Państwo nam dostarczą. Możemy zbierać od Państwa informacje w różny sposób, na przykład gdy: (a) zakładają Państwo konto online, (b) kontaktują się Państwo z nami lub przekazują informacje zwrotne, (c) logują się Państwo na naszą platformę, aby wypełnić assessment lub (d) zapisują się Państwo na nasz newsletter. Informacje te mogą obejmować między innymi Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Państwa IP i czas połączenia, a także Państwa położenie geograficzne. Jeżeli wypełnią Państwo nasze testy online, możemy również przetwarzać inne informacje, takie jak Państwa odpowiedzi udzielone na test dostępny w naszym Serwisie oraz jego wyniki, jednakże będziemy to robić jako podmiot przetwarzający dane i w imieniu firmy, która zorganizowała dla Państwa test.

Informacje, które są zbierane automatycznie


Informacje o urządzeniu/użytkowaniu

Możemy również zbierać informacje o sposobie dostępu do Usługi i korzystania z niej (“Dane o użytkowaniu”). Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które Państwo odwiedzają, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania pewnych informacji. Cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, co umożliwia nam: (a) rozpoznanie Państwa komputera; (b) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; (c) przechowywanie Państwa preferencji i ustawień; (d) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wybranych funkcji strony internetowej (e) zwiększenia komfortu korzystania z serwisu poprzez dostarczanie treści dostosowanych do Państwa zainteresowań; (f) zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników; (g) realizacji celów określonych poniżej w sekcji “Odpowiednie techniki marketingowe”; (h) przeprowadzania wyszukiwań i analiz oraz (i) wspomagania funkcji administracyjnych związanych z bezpieczeństwem. Mogą Państwo poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeżeli jednak nie zaakceptują Państwo plików cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików cookie, z których korzystamy:
 • Ściśle niezbędne pliki cookie sesyjne. Używamy plików cookie sesyjnych do obsługi naszego serwisu.
 • Pliki cookie wydajnościowe. Wykorzystujemy pliki cookie wydajnościowe do zbierania danych o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, które strony witryny są najczęściej odwiedzane lub czy pojawiają się komunikaty o błędach na stronach internetowych.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.
Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z nami podmioty, w szczególności: Sentry, Google, Facebook, Twitter, HotJar.

Jak wykorzystujemy Państwa informacje


Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy od Państwa i o Państwu, aby:
 • wypełniać cele, dla których je Państwo udostępnili,
 • prowadzić czat online, obsługiwać zapytania za pośrednictwem formularzy online,
 • przedstawiać Państwu oferty lub informacje (nie dotyczy Kandydatów),
 • dostarczać i ulepszać Usługi, w tym opracowywać nowe funkcje lub usługi, podejmować kroki w celu zabezpieczenia Usług oraz w celu zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi klienta,
 • zbierać fundusze, przyjmować darowizny lub przetwarzać transakcje, wysyłać Państwu informacje o Państwa interakcjach lub transakcjach z nami, powiadomienia o kontach lub inne komunikaty, takie jak newslettery, na które Państwo się zapisali (nie dotyczy Kandydatów),
 • przetwarzać i odpowiadać na Państwa zapytania lub prosić o Państwa opinie, prowadzić analizy, badania i raporty, w tym wyciągać wnioski z korzystania przez Państwa z naszych Usług,
 • przestrzegać prawa i chronić praw, własności lub bezpieczeństwa usług Heroify, naszych użytkowników i ogółu społeczeństwa oraz
 • egzekwować nasz Regulamin, w tym badać jego potencjalne naruszenia.

Możemy agregować i/lub anonimizować informacje zebrane za pośrednictwem Usług i wykorzystywać takie dane do celów badawczych i marketingowych. Działania obejmujące zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, mogą być podejmowane w stosunku do Państwa w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez administratora danych.

Odpowiednie techniki marketingowe


Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie internetowej za pomocą Google Analytics. Operatorowi tej usługi (Google Inc.) nie są przekazywane dane osobowe, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa ta opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. W odniesieniu do informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie za pomocą następującego narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Wykorzystujemy techniki remarketingu, aby dopasować komunikaty reklamowe do zachowania użytkownika na stronie internetowej, co może dawać złudzenie, że do śledzenia użytkownika wykorzystywane są jego dane osobowe, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane od nas do operatorów reklamowych. Warunkiem technologicznym ku temu jest włączenie obsługi plików cookie.

Korzystamy z rozwiązania do badania zachowań użytkowników poprzez tworzenie map ciepła (heatmap) i rejestrowanie zachowań na stronie internetowej. Informacje te są anonimizowane przed przesłaniem do operatora serwisu, tak że operator nie wie, do jakiej osoby fizycznej się odnoszą. W szczególności nie są rejestrowane wpisywane hasła i inne dane osobowe.

Korzystamy również z rozwiązania, które automatyzuje działanie strony internetowej w stosunku do użytkowników, np. może ono wysyłać e-maile do użytkownika po odwiedzeniu przez niego określonej podstrony, pod warunkiem, że wyraził on zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji handlowej.

Kiedy ujawniamy Państwa dane


Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie delegacji,
 • operatorzy pocztowi,
 • kancelarie prawne i firmy windykacyjne,
 • operatorzy płatności,
 • dostawcy rozwiązań czatu online,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celów strony internetowej,
 • firmy, które świadczą dla nas usługi marketingowe.

Możemy ujawnić Państwa dane osobom trzecim na podstawie Państwa zgody na takie działanie. Możemy również ujawnić w dowolnym celu zanonimizowane i/lub zbiorcze dane osobom trzecim, w tym reklamodawcom, partnerom promocyjnym i/lub innym.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Nasze podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

Wywiązywanie się z naszych zobowiązań umownych wobec Państwa


Duża część przetwarzanych przez nas informacji ma na celu wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych dotyczących świadczenia usług naszym użytkownikom.

Prawnie uzasadnione interesy


W wielu przypadkach przetwarzamy informacje na podstawie tego, że służy to naszym uzasadnionym interesom w sposób, który nie jest nadrzędny w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których one dotyczą, są to m.in:
 • obsługa klienta,
 • marketing, w tym wysyłanie newsletterów, reklama i pozyskiwanie funduszy,
 • ochrona naszych użytkowników, personelu i własności,
 • zarządzanie kontami użytkowników, organizowanie i prowadzenie imprez i programów,
 • analizowanie i ulepszanie naszej działalności,
 • zarządzanie kwestiami prawnymi,
Możemy również przetwarzać informacje w celu realizacji tych samych uzasadnionych interesów naszych użytkowników i partnerów biznesowych.

Zgodność z prawem


Możemy być zmuszeni do wykorzystywania i ujawniania informacji w określony sposób, aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

Zgoda


Tam, gdzie wymaga tego prawo, a w niektórych innych przypadkach, gdy jest to prawnie dopuszczalne, przetwarzamy informacje na podstawie zgody. Jeżeli przetwarzamy Państwa informacje na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody; zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa podmiotu danych


Mają Państwo różne prawa w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania Państwa informacji za pośrednictwem Usług. Wybory te są następujące:

Rezygnacja z subskrypcji e-maili


W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszych marketingowych wiadomości e-mail, klikając na link “Zrezygnuj” znajdujący się na dole każdego newsletteru lub wysyłając e-mail na adres support@heroify.co z prośbą o rezygnację.

Preferencje dotyczące konta


Jeżeli zarejestrowali się Państwo w naszym serwisie, mogą Państwo zaktualizować informacje o swoim koncie lub dostosować preferencje dotyczące komunikacji e-mailowej, logując się na swoje konto i aktualizując ustawienia.

Prawa podmiotu danych UE


Przysługują Państwu następujące prawa prawne (z zastrzeżeniem stosownych wyjątków i ograniczeń):
 • do uzyskania potwierdzenia, czy posiadamy pewne informacje na Państwa temat,
 • dostępu do takich informacji,
 • do uzyskania ich korekty lub usunięcia w odpowiednich okolicznościach (gdy nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały uzyskane),
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa informacji,
 • do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa informacji,
 • do zażądania, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane do Państwa lub do innej organizacji,
 • do przeglądu zautomatyzowanego podejmowania decyzji – jeżeli podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, mogą Państwo poprosić o przegląd tych decyzji.

Aby skorzystać z tych praw, proszę wysłać do nas e-mail na adres gdpr@heroify.co, podając charakter swojego żądania. Mają Państwo również prawo zwrócić się bezpośrednio do odpowiedniego organu nadzorczego lub prawnego, którym w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami, abyśmy mogli jak najlepiej i jak najszybciej rozwiązać Państwa problemy bezpośrednio.

Transfery międzynarodowe


Jeżeli przekażemy jakiekolwiek informacje na Państwa temat osobom trzecim przetwarzającym informacje, zlokalizowanym poza EOG, podejmiemy odpowiednie środki (tj. Standardowe Klauzule Umowne UE), aby zapewnić, że takie firmy odpowiednio chronią Państwa informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które regulują przekazywanie takich danych.

Środki bezpieczeństwa


Chociaż nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet lub jakąkolwiek inną sieć, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zabezpieczenia przechowywanych przez nas danych osobowych. Wdrożyliśmy techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i/lub zmianą Państwa informacji. Zabezpieczenia te różnią się w zależności od wrażliwości informacji, które gromadzimy i przechowujemy.

Przechowywanie danych


Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony Państwa danych zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Gromadzone przez nas informacje przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub tak długo, jak jest to prawnie wymagane lub dozwolone. Oznacza to, że przechowujemy różne kategorie danych przez różny okres czasu, w zależności od rodzaju danych, kategorii użytkownika, którego dane dotyczą, oraz celów, dla których zebraliśmy te dane.

Usuwamy konta nieaktywnych użytkowników, jeżeli od ostatniego logowania nie ma na nich żadnej aktywności przez co najmniej rok. Użytkownicy mogą również w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta poprzez wysłanie prośby na adres gdpr@heroify.co. Po otrzymaniu prośby o usunięcie konta usuwamy konto i dane użytkownika w ciągu 3 miesięcy, chyba że muszą one zostać zachowane ze względu na wymogi prawne lub regulacyjne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i zapobiegania oszustwom lub z powodu kwestii związanych z kontem użytkownika, takich jak nieopłacony dostęp do platformy lub nierozwiązane roszczenie lub spór.

Linki i usługi stron osób trzecich


Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (np. portali społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter), wtyczek osób trzecich (np. przycisk “lubię to” na Facebooku i przycisk “śledź” na Twitterze) i innych usług. Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z tych stron lub funkcji, mogą Państwo ujawnić swoje informacje nie tylko tym stronom trzecim, ale także ich użytkownikom i ogólnie społeczeństwu, w zależności od tego, jak funkcjonują ich usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki ochrony prywatności takich stron internetowych lub usług osób trzecich. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa informacji będzie podlegało polityce prywatności tych stron internetowych lub usług, a nie niniejszej Polityce Prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności


Będziemy nadal oceniać niniejszą Politykę Prywatności w miarę aktualizacji i rozszerzania naszych Usług i możemy wprowadzać w niej odpowiednie zmiany. Wszelkie zmiany będziemy zamieszczać tutaj i korygować datę ostatniej aktualizacji powyżej. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony pod kątem aktualizacji, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Państwa informacje. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, poinformujemy Państwa o tym zgodnie z wymogami prawa.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: gdpr@heroify.co.

Copyright © 2022 Heroify. All Rights Reserved