Rozumowanie numeryczne odpowiada za wszelkie procesy związane z operacjami na liczbach. Osoby, które cechuje inteligencja numeryczna, dobrze radzą sobie z liczeniem, rozumieją i łatwo przyswajają sobie zasady matematyczne, potrafią efektywnie wykonywać zadania wymagające przeprowadzania obliczeń, szacowania czy znajdowania relacji między liczbami w ich dowolnej formie.

1

Testy numeryczne w procesie rekrutacji

Ten typ testu należy do tzw. grupy testów umiejętności poznawczych, w których skład wchodzą również:

 • testy analityczne i logicznego myślenia (myślenie dedukcyjne i indukcyjne),
 • rozwiązywania problemów,
 • analizy danych,
 • dbałości o detale,
 • umiejętności koncentracji,
 • zdolności percepcyjnych.

W odróżnieniu jednak od testów np. na umiejętność logicznego myślenia, które są testami werbalnymi, testy numeryczne skupiają się na liczbach. Co nie znaczy wcale, że ich forma opiera się jedynie na nich. Może uwzględniać też, obok zadań matematycznych, zadania z treścią.

Rozwiązywanie testów numerycznych to praca pod presją czasu, bo ilość czasu na test jest z reguły ograniczona. Jest to spowodowane tym, że aby ocenić poziom inteligencji numerycznej potencjalnego pracownika, trzeba wiedzieć nie tylko czy był w stanie przeprowadzić prawidłowo wnioskowanie, ale również jak szybko to zrobił.

Kto stosuje testy numeryczne w procesie rekrutacji?

Ten test wybierają te firmy, którym zależy na zatrudnieniu kompetentnych kandydatów, a jednocześnie chcą dowiedzieć się, czy kandydat ma wymagany potencjał, zanim dojdzie do rozmowy kwalifikacyjnej (która jest czasochłonna). Sama analiza CV niestety nie wystarczy, bo na bazie samego doświadczenia kandydata, nie da się ustalić, jaki jest poziom jego inteligencji numerycznej.

Firmy i branże, które najczęściej stosują testy numeryczne to:

 • Finanse i księgowość,
 • IT,
 • Sprzedaż i marketing,
 • AEC (architektura, inżynieria, budownictwo),
 • Inżynieria.

Często testy rekrutacyjne inteligencji numerycznej stanowią element składowy rekrutacji na stanowisko analityka danych, analityków biznesowych lub role, w których dużą część pracy stanowią arkusze kalkulacyjne.

Wartość predykcyjna testów numerycznych, czyli co tak naprawdę mierzą?

Badania naukowe potwierdzają związek między wysokimi wynikami testów poznawczych a wydajnością pracy i efektywnością szkoleń. Dane nie są jednak jednoznaczne, bo wyniki wahają się w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracownika.

Salgado i Anderson przeprowadzili metaanalizę danych z badań przeprowadzonych w EU (m.in Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Hiszpania i UK) i odkryli, że testy poznawcze sprawdzają się w przewidywaniu efektywności pracy z trafnością prognostyczną 0,62 a skuteczności szkolenia z trafnością 0,54, a same testy numeryczne osiągają odpowiednio wartości 0,52 i 0,48*.

Wyjaśniając: wartość 0 oznacza, że dana metoda, w żadnej mierze nie pozwala przewidzieć tego, czy kandydat sprawdzi się na stanowisku. Osiągają ją np. takie metody jak horoskop lub grafologia. Z kolei wywiad ustrukturyzowany osiąga wartość prognostyczną 0,51.

Wynik assessmentu zdolności numerycznych jest też pośrednio informacją na temat tego, jaki styl uczenia się preferuje dana osoba. Warto o tym pamiętać wiedząc, jakiego rodzaju aktywności rozwojowe są w firmie proponowane.

Czy warto robić testy numeryczne podczas rekrutacji?

Wykorzystanie w rekrutacji testów rozumowania numerycznego wspiera selekcję kandydatów, którzy będą dobrze radzić sobie w otoczeniu liczb, wyciągać prawidłowe wnioski z danych liczbowych i wykonywać na nich operacje. Osoby o wyższej inteligencji numerycznej są też bardziej odporne na pracę z liczbami. Jest ona dla nich mniej męcząca niż dla osób o niskiej inteligencji numerycznej.

Testy numeryczne mogą być męczące dla tych osób, których inteligencja numeryczna nie jest na wysokim poziomie.

Na którym etapie rekrutacji przeprowadzać testy numeryczne?

Jeśli prowadzenie operacji na liczbach to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji kandydata, test warto zrobić już na pierwszym etapie rekrutacji, nawet przed analizą CV i wykorzystać go jako element selekcji kandydatów do dalszych etapów rekrutacji.

Assessment warto wtedy wzbogacić testem badającym zdolność logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania obejmującym myślenie dedukcyjne i indukcyjne. Dzięki temu możemy zbadać podstawowe rodzaje inteligencji przydatnej w pracy analitycznej.

Jeśli jest to ważna, ale nie kluczowa kompetencja, rekruter może zdecydować się na taki test już po wstępnej selekcji aplikacji lub przy zapraszaniu kandydata do kolejnych etapów rekrutacji, po pierwszej rozmowie o pracę, by dzięki temu łatwiej porównać kandydatów między sobą.

4

Jak przygotować się do testów numerycznych jako kandydat?

 • Wybierz spokojne miejsce, w którym nic nie będzie Cię rozpraszać

Na pojedyncze zadanie przeznaczone jest zwykle kilkadziesiąt sekund, dlatego każda chwila jest cenna. Wyłącz dzwonek w telefonie i wycisz powiadomienia.

 • Wyśpij się i zjedz lekki posiłek na około godzinę przed testem

Choć każdy ma nieco inny rytm dobowy, to przyjmuje się, że szczyt możliwości intelektualnych przypada u większości ludzi (wg. badań u 75%) między 09:00 a 11:00 rano. Posiłek zjedzony na godzinę przed testem zapewni paliwo dla mózgu.

 • Trenuj zdolności numeryczne

Jeśli chcesz poprawić swoje zdolności numeryczne, warto je trenować – np. rozwiązując zadania matematyczne w określonym czasie lub wykonywanie obliczeń w pamięci, bez wspomagania się kalkulatorem. Dzięki temu nie tylko możesz poprawić swoje umiejętności matematyczne, ale również oswoić się z zadaniami tego typu, przez co stres przy podejściu do testu w ramach procesu rekrutacyjnego będzie mniejszy.

Szukasz możliwości weryfikacji umiejętności inteligencji numerycznej wśród swoich kandydatów?

Wypróbuj nasz assessment!

Inteligencja numeryczna

15 min

Test sprawdza umiejętność podejmowania podejmowania trafnych decyzji w oparciu o dane liczbowe lub statystyczne.

Szczegóły

Powiązane wpisy

Copyright © 2022 Heroify. All Rights Reserved