Case study Inovo

Jak dotrzeć do najlepszych kandydatów na rynku, skoro wiele świetnych osób nie szuka aktualnie pracy? Czy da się ich przekonać, by zmienili barwy? Assessment umiejętności online okazuje się kreatywną metodą, która pozwala pozyskać bardzo ciekawe profile potencjalnych kandydatów do pracy. Wykorzystał ją fundusz Inovo VC. Jakie rezultaty przyniosła? 

Badania mówią, że aż 70% pasywnych kandydatów, czyli osób nieszukających aktywnie pracy, rozważy zmianę firmy, jeśli otrzyma odpowiednio ciekawą propozycję. Trzeba jednak do nich dotrzeć i poinformować ich o prowadzonym naborze. 

Inovo VC, fundusz venture capital, skupiający się na startupach z CEE i mający w swoim portfolio takie firmy jak Booksy, Infermedica, Packhelp czy Tidio, poszukując kandydatów do roli Investment Associate postanowił wykorzystać testy kompetencyjne Heroify, a dodatkowo wzmocnić swój wizerunek ekspercki i zainteresować ofertą pasywnych kandydatów. 

Efekt przeszedł oczekiwania Inovo. W wyzwaniu udział wzięli nie tylko potencjalni kandydaci, ale również top management wielu funduszy, prezesi spółek, dyrektorzy i founderzy startupów. 

Badanie kompetencji wewnątrz zespołu Inovo VC

Najpierw fundusz wybrał trzy kompetencje do assessmentu online:

 • Myślenie analityczne – umiejętność dedukcji i indukcji, analizy sytuacji i wyciągania wniosków, 
 • Myślenie numeryczne – umiejętność przeprowadzania operacji na danych liczbowych 
 • VC Savviness – znajomość kluczowych reguł i metryk świata VC.

Następnie sprawdzono poziom tych umiejętności w całym zespole, co pozwoliło na ustalenie progu, od którego zapraszano kandydatów do dalszego etapu rekrutacji. 

Ty vs. zespół Inovo 

Inovo zdecydowało się na zorganizowanie wyzwania, które pozwoliłoby każdemu, kto przystąpi do testu, na porównanie własnych wyników do wyników zespołu Inovo. Jednocześnie poinformowano osoby rozwiązujące test o tym, że każda osoba, która dobrze wypadnie w teście i będzie zainteresowana rozmową na temat dołączenia do funduszu, będzie miała taką możliwość. 

Post zapraszający do udziału w wyzwaniu opublikowaał na swoim profilu na Facebooku i Linkedin, partner w funduszu Inovo VC.

Efekt? 

 • Dotarcie do pasywnych kandydatów, którzy chcieli sprawdzić swoje kompetencje, 
 • Wzbudzenie zaufania i ciekawości u potencjalnych kandydatów oraz founderów zainteresowanych inwestycjąć, dzięki ujawnieniu wyników zespołu i dużej transparentności,
 • Zrobienie dużego wrażenia na kandydatach, którzy byli pozytywnie zaskoczeni ciekawymi pytaniami i natychmiastowym feedbackiem,
 • Zbadanie poziomu umiejętności wśród osób zainteresowanych pracą w funduszu VC

Ostatecznie zatrudniliśmy osobę, która wykonała assessment, aktywnie aplikując na nasze ogłoszenie rekrutacyjne, ale rozmawialiśmy również z kilkoma osobami, które pojawiły się w naszym polu widzenia dzięki temu, że zobaczyły post Michała – mówi Monika Hryniewicz odpowiadająca za rekrutację w Inovo.

Pełny opis case study procesu rekrutacyjnego Inovo VC

Assessment umiejętności online jako metoda pozyskania pasywnych kandydatów do pracy

Otwarty dostęp do testu kompetencji online to kreatywna i jednocześnie niskokosztowa metoda dotarcia do osób, które nie szukają aktywnie pracy. 

Dla osób rozwiązujących assessment jest to forma: 

 • Sprawdzenia własnych kompetencji, 
 • Porównania poziomu własnym kompetencji z branżą lub pracownikami konkurencji.  

Aby uzyskać dobre efekty warto: 

 • Jak najszerzej promować link do testów – również stosując reklamę lub remarketing. 
 • Korzystać z narzędzi, które dają kandydatom natychmiastowy feedback, np.jak Heroify. W przeciwnym razie, kandydaci mogą się niechętnie angażować. 
 • Z góry informować o tym, jakie wyniki uzyskano w zespole. 

Powiązane wpisy

Copyright © 2022 Heroify. All Rights Reserved