Account Manager - opis stanowiska

Looking to hire a rockstar Account Manager for your company? Read more about the role and use the job description template below to attract the best candidates.

Account Manager - rola w firmie

Account Manager to kluczowa rola w dzisiejszym biznesie. Odpowiada za zarządzanie relacjami z klientami i doskonałą obsługę. Jego zadania obejmują identyfikację potrzeb klientów, koordynację działań między zespołami oraz monitorowanie wyników. Na przykład, Account Manager może opracować strategię marketingową, zapewnić terminowe dostawy produktów i śledzić ich efektywność. Dzięki umiejętnościom interpersonalnym, negocjacyjnym i analitycznym, Account Manager buduje długoterminowe relacje biznesowe i przyczynia się do sukcesu organizacji.

Przykładowe ogłoszenie o pracę

As an Account Manager, you’ll be responsible for nurturing relationships with clients, driving sales, and ensuring customer satisfaction. Your duties will include identifying new business opportunities, negotiating contracts, and developing strategies to meet revenue targets. You’ll need excellent communication skills, strong organizational abilities, and the ability to work independently and as part of a team. If you’re passionate about building relationships and driving results, this could be the perfect job for you. Apply now to join our dynamic team of professionals!

Twoje obowiązki

 • Develop and maintain relationships with clients by understanding their needs and providing solutions to their problems.
 • Create and execute account plans that align with clients’ business objectives.
 • Act as a liaison between clients and internal teams to ensure successful project completion.
 • Provide clients with regular updates on project progress and resolve any issues that arise.
 • Identify new business opportunities and collaborate with sales teams to develop proposals and close deals.
 • Manage and track client budgets and ensure projects are delivered within scope and on time.
 • Stay up-to-date on industry trends and best practices to provide clients with innovative solutions.
 • Provide exceptional customer service to ensure client satisfaction and retention.

Wymagania

 • Proven account management experience
 • Ability to build relationships and trust with clients
 • Excellent communication and presentation skills
 • Strong analytical and problem-solving abilities
 • Exceptional organizational and multitasking skills
 • Results-driven attitude and ability to meet targets
 • Familiarity with CRM software and MS Office
 • Ability to handle pressure and work under tight deadlines
 • Knowledge of marketing and advertising principles
 • Willingness to learn and adapt to changes in the industry

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się an Account Manager?

Account Manager koncentruje się na budowaniu, utrzymaniu i wzmacnianiu relacji z kluczowymi klientami. Poszukiwanie nowych możliwości biznesowych, negocjowanie umów i monitorowanie satysfakcji klienta to niektóre z zadań na tym stanowisku. Na przykład, może to obejmować koordynację zespołów w celu osiągnięcia celów klienta.

Jakie umiejętności powinien posiadać Account Manager?

 • Effective communication – conveying ideas clearly and persuasively.
 • Relationship building – cultivating strong and long-lasting connections with clients.
 • Project management – overseeing tasks and timelines to ensure deadlines are met.
 • Problem-solving – identifying and addressing issues as they arise.
 • Negotiation – finding mutually beneficial solutions to conflicts.
 • Goal-oriented – setting and achieving objectives through strategic planning.
 • Collaboration – working effectively with cross-functional teams.
 • Adaptability – adjusting to changing circumstances and demands.
 • Data analysis – interpreting and utilizing data to drive decisions.
 • Time management – prioritizing tasks and managing workload efficiently.

Jak napisać ogłoszenie o pracę na to stanowisko?

To write an engaging Account Manager job description, emphasize the role’s responsibilities, qualifications, and company culture. Clearly outline the necessary skills and experience desired, and highlight what sets your company apart from competitors. Use language that resonates with your target candidate, and avoid generic buzzwords and jargon. Finally, make sure your job description is easy to read and visually appealing.

Z kim w firmie pracuje Account Manager?

An Account Manager typically works within the sales or customer service department of a company. They collaborate closely with various teams, including marketing, finance, and technical support, to ensure client satisfaction and business growth. Account Managers usually report to a Sales Manager or an Account Director, who is responsible for overseeing the accounts team and setting overall strategies and goals.

Sprawdź umiejętności kandydatów na to stanowisko

Account Manager - sprawdź kompetencje kandydatów na to stanowisko z assessmentami Heroify

featured
Mądre pytania tworzone przez ekspertów

Nasze pytania oceniają rzeczywiste umiejętności kandydatów i dotyczą realistycznych sytuacji biznesowych. Nie sprawdzamy znajomości definicji czy bezużytecznych faktów, które można łatwo znaleźć w internecie. Dodatkowo, wszystkie pytania są oceniane przez ekspertów z różnorodnym doświadczeniem i regularnie aktualizowane, dlatego masz pewność, że mierzą dokładnie to, czego potrzebujesz.

Assessmenty tworzonę na miarę twojej rekrutacji

W Heroify nie używamy gotowych assessmentów. Zamiast tego każdorazowo dopasowywujemy assessment do twoich potrzeb: analizujemy twoją ofertę pracy i na jej podstawie dobieramy umiejętności, które warto sprawdzić i różnorodne pytania, żeby assessment był nie tylko skuteczny, ale też angażujący dla kandydatów.

Naukowo zweryfikowane narzędzia i metody

Współpracujemy z psychometrami, psychologami pracy oraz ekspertami ds. sztucznej inteligencji, żeby zagwarantować maksymalną skuteczność, rzetelność i obiektywność naszych assessmentów.

Zaawansowane metody zapobiegania oszukiwaniu

Dbamy o to, żeby wszyscy kandydaci mieli równe szanse na pokazanie swoich umiejętności, dlatego korzystamy z nowoczesnych środków przeciwdziałania oszustwom, które są przyjazne dla kandydatów. Uczciwość i integralność naszych assessmentów gwarantują m.in. blokada kopiowania pytań oraz alerty informujące o przełączaniu się między okienkami.

Stwórz assessment dopasowany
do tego stanowiska w mniej niż 5 minut!

📖
Podajesz kluczowe informacje o stanowisku i wklejasz ofertę pracy.
🤖
Analizujemy dane, aby zidentyfikować umiejętności do sprawdzenia i wybrać pytania, które pozwolą to zrobić najefektywniej.
✍️
Personalizujesz assessment, dodając pytania otwarte.
🤩
Zapraszasz kandydatów do assessmentu i zachwycasz ich natychmiastowym feedbackiem.
🙌
Porównujesz wygodnie kandydatów, opierając się na ich rzeczywistych umiejętnościach i zatrudniasz tych najlepszych.

Copyright © 2022 Heroify. All Rights Reserved